All posts tagged: Hage

Stylterottemeny (hva rådyrene spiser hos meg)


Fyrst posta Mellom himmelen og havet:
Her er listen til deg, Lineca. Og til alle andre som sliter med rådyr. Generelt er våren verst. Da spiser de nesten alt – også sånne ting som stort sett får stå i fred resten av året. Og så er det noen ting hvor kun blomstene spises. Det er hjerteskjærende, men planten lever over. Og så er det noen ting til de spiser hver j***a gang de er her. 😦 Blåveis (hepatica) – Blomster og blader. Deprimerende på våren. Storkenebb (geranium sp.) – unntatt g. marcrorrhizum og g. cantabrigense som aldri blir rørt. Spesielt liker de g.renardii. I noe mindre grad g. sangueinum enn andre arter og kryssninger. Floks (phlox sp. ) – blir spist flere ganger i sesongen. Lyse blad- og blomsterfarger mest utsatt. Iris (iris sp.) – Blomster og blader til i. reticulata utsatt, men ikke i. germania eller i. sibirica seinere i sesongen. Oktoberbergknapp (sedum) – Den vanlige blir spist omtrent før den kommer opp av jorda, den røde har fått stå i fred. Både blomster…