Kurs

Har du lyst til at eg skal halde kurs for din vennegjeng, dine kollegaer eller din arbeidsplass?

Eg held syltekurs, urtekurs og parfymekurs, og eg let meg gjerne utfordre til andre tilgrensande tema.

Prisen på kursa avheng av kor mange deltakarar som skal vere med, kva vi skal gjere og kvar vi skal vere.

Du bestemmer kor aktive du vil at deltakarane skal vere. Har du tilgang til eit kjøkken kan vi sylte eller lage god mat med urter saman, eller eg kan vere den aktive, og dele ut smaksprøver med rund hand. Har vi eit ordentleg syltekurs kjem du ikkje til å gå tomhendt heim.

Fyll ut kontaktskjemaet, så tek eg kontakt tilbake.

Alt godt, Gunda