Frustrasjonar, Livet
Comments 20

Are you fantasy prone?

Eg prøvde lenge å tru. Når ein veks opp på vestlandet med pinsehuset og kyrkja i gangavstand og vegg i vegg er det ein heilt naturleg del av livet. I mi næraste familie er det flust med prestar, og iallfall to av besteforeldra mine (på kvar si side) hadde ei sterk personleg tru til sin siste dag. Men trass i tapre forsøk ga det meg ikkje stort.

Dette har fått meg til å filosofere litt rundt det med tru og realisme. Enkelte finn inspirasjon og mystikk i ting som eg finn heilt naturleg og matter-of-factly. I mi verd har det meste ei naturleg forklaring, og har det ikkje det ved første augekast er eg ganske sikker på at om ein forskar nok på det så finn ein ei.

Slik er det ikkje for alle. Enkelte menneske har ei sterk søking etter overnaturlege fenomen og opplevingar i seg. Det er ifølge ikkje så ny  amerikansk forsking eit kjent fenomen i psykologien at ein andel av oss menneske har denne eigenskapen i oss. Den heng saman med forestillingar om og leik med fantasidyr, levandegjering av dokker og andre leiker og ei sterk interesse for eventyr og fablar.

Desse menneska er ei gruppe som i nyare tid har funne heilt andre vegar å uttrykke seg på. Før var dette så og seie utelukkande kanalisert gjennom religiøsitet, og ei og anna klok kone eller sannseiarar. No for tida veltar dei kommersielle tv-kanalane seg i overtru, vampyrar og spådommar, og har til og med konkurranse om kvan som er best til å “sjå”.

TvNorge FEM sendte Gro Helen Tørum til England for å leite etter kornsirklar, og ho var nær ekstase i den ho fann. Fri tanke har gjort research, og kunne enkelt konstatere at kornsirkelen, som eigentleg var ein rapssirkel, var reklame for QI, Quite interesting, eit satireprogram på BBC som let det gå sport i å avsløre humbug og åndejuksing.

Så seier mange: Er ikkje dette uskuldig? Kan ikkje folk få gå på engleskule viss dei vil, kan ikkje Märtha få snakke med englar, hestar og bestefaren sin viss ho har lyst, og det kjennest rett for henne? Det er ein vakker tanke, men eg har ein del motforestillingar. Ei av dei handlar om økonomi. Healing og åndeleg rettleiing har blitt storindustri. Det er eit faktum at folk må leve av noko, og når ein skal skaffe seg ei inntekt tyr ein til det som er lettast for seg. Har ein “syner” eller “varme hender” er det nærliggande å kommersialisere dei.

Mange menneske er usikre og søkande, dei har ikkje funne sine svar på meininga med livet, eller dei har ting som plagar dei. Så kjem det ein lurendreiar og seier at han eller ho kan hjelpe. Hjelpa kan vere i form av forbønn, “healing”, krystallar, englekurs, sukkerpillar eller vatn med kopimolekyl i. Det er sjølvsagt frivillig å ta imot hjelpa, men veldig mange av desse lurendreiarane framstår som tillitvekkande, dei talar til kjenslene til den søkande, og dei framstiller sin kur som akkurat det den søkande treng. Så vert “hjelpa” gitt, og hjelparen får sitt vederlag i ei eller anna form.

Det er dette eg meiner er uredeleg. Å gi seg ut for å ha svaret på livets store spørsmål, eller evne til å løfte bører og sjukdom bort frå mennesket som søker hjelp når det ein tilbyr er humbug, er svik og bedrag. Ingen av desse tenestene har dokumentert effekt, ingen av dei ynskjer å underkaste seg vitskapeleg kontroll, og i dei tilfella dei har det har det ikkje vore mogeleg å konstatere noko effekt utover placebo.

Og så må ein ikkje sjå bort frå at enkelte av oss er “fantasy prone”, dei er genetisk disponert for å ha større åndelege opplevingar enn andre. Og viss det gir ein glede så kan ein jo sløse pengane sine bort på det mest utrulege. Dilemmaet er når behandlarane, dei synske og innehavarane av dei varme hendene skal forsvare det dei driv med overfor oss kritiske, og blir hatske og let det hagle med til dels grove skuldingar.

Det finst sikkert to kategoriar av slike behandlarar eller synske, dei som trur fullt og heilt på det dei driv med, og dei som veit at det dei driv med er lureri. Dei første er det kanskje ikkje så mykje å gjere med, sjølv om eg skulle ønske dei kunne akseptere det når vitskapelege analyser motbeviser det dei held på med. Dei kan etter mitt syn ikkje ein gong påberope seg at dei ikkje visste, så mykje dokumentasjon finst det på at metodane i denne bransjen er pill rotne.

Dei andre har eg ingenting anna enn forakt overfor, det er dei sanne bedragarane. Eg stiller dei i same kategori som religiøse leiarar som har pengeinnsamling med bankautomatar på vekkelsesmøte, som manipulerer folk til å bryte med familiane sine, og som sjølv bur i digre hus kjøpt for innsamla pengar.

Det totalt uetiske er når dei bevegar seg inn på det medisinske feltet, eller når det dei driv med utvilsomt kan trigge psykiske reaksjonar, som når det er snakk om kontakt med døde. Då har dei passert ei grense eg meiner må stå fast. Kva skal ein behandlar gjere viss ein psykisk ustabil person med eit konfliktfylt forhold til sine avdøde foreldre kjem og vil ha hjelp til å kome i dialog med dei? Kva viss denne psykisk ustabile personen har ein velfylt bankkonto, og er villig til å betale kva det skulle vere? Eller kva viss h*n har elendig økonomi, men prioriterer åndemaning framfor eit sunt kosthold?  Kva med kreftpasienten som kjenner ein som seier at svulsten vart borte etter behandling hos ein healer? Kor mykje er h*n villig til å betale for vona?

Det einaste som kan gjerast for å stå imot alternativ-vaset er stadig forsking, stadig kontroll og aktiv bruk av regelverket om medisinsk behandling. Og at vi som er reality prone aldri held opp med å snakke og å skrive om det, slik at dei iallfall ikkje kan påberope seg at dei ikkje veit.

This entry was posted in: Frustrasjonar, Livet

by

Kvinne, bur i Oslo og har feriehus i Billingsfors, lever med mat, musikk, dufter og ein hage, gjer mitt beste for å nyte livet.

20 Comments

 1. Pingback: Anbefalt lesning: Are you fantasy prone? (via Alt godt) | Undreverset

 2. Tørums svar når hun får vite at kornsirkelen er laget av BBC er for øvrig verdt å få med seg:

  – Hvem som har laget kornsirklene er ikke viktig. Opplevelsen min handlet om mye mer enn det spesifikke besøket i to kornsirkler. I den første sirkelen hadde jeg en del fysiske opplevelser. I den andre var jeg nok litt mer reservert. Men jeg hadde stor glede av skjønnheten. Sirkelen imponerer virkelig med sin skjønnhet. Dette handler om hele opplevelsen, uttaler Tørum til Fritanke.no, via en e-post fra kommunikasjonsdirektør Bergestuen.

  http://www.fritanke.no/NYHETER/2010/Torum__Uvesentlig_om_sirklene_er_menneskeskapt/

 3. Per says

  Tiltredes ved stående akklamasjon! I tillegg kan det for prinsessens del nevnes at hun lever av å kommersialisere sin tilknytning til kongehuset og at hun som sådan har fri tilgang til pressen

 4. Jane says

  Så artig, et innlegg jeg ikke er enig i i det hele tatt:-)

  Jeg hører til de som ikke er overbevist om at vi har svar på alt. Jeg er faktisk mer bekymret for at man kan mene å ha svar på alt, og på det grunnlag forkaste synspunktene til de som måtte mene annerledes enn oss.

  Jeg vet ikke så mye om synske og andre alternative retninger; Men ett vet jeg, og det er at vi ikke vet alt. Om det er vitenskapen som ikke er kommet langt nok, eller et annet svar er ikke godt å si, men når man ser på utviklingen fra mennesketes start frem til idag, vil jeg våge å påstå at det er mye vi ikke vet per idag.

  Derfor synes jeg ikke vi skal mistenkeliggjøre de som mener noe annerledes. Og det er ingen grunn til å si at disse menneskene påfører andre mennesker mer skade eller usikkerhet enn det andre “kategorier” mennesker gjør. Om man blir lurt av en som fremstiller seg som en som driver med alternative strategier, er akkurat det samme som en som fremstiller seg som finansrådgiver og selger dårlige råd på det vis; altså mennesker som ikke er redelige i det de driver med. Men det betyr ikke at alle som befinner seg på det fagfeltet er uredelige. det handler ikke om fag eller orientering, men det grunnleggende som vi finner på alle felt av samfunnet; svikt i den menneskelige kvaliteten, drittsekkene.

  Og så til kongehuset; hun er en prinsesse, hun er opptatt av engler; vel big deal, hun gjør ingen skade. Og såvidt jeg vet har hun sagt fra seg sin apanasje.

  Samfunnet er fult av problemer både store og små, nære og fjerne vi kan og bør engasjere oss i. Offentlighetens engasjement (foruten kirken, som her er legitimt engasjert) i prinsessa er etter mitt syn, utslag av trangsyn, lavtoleranse, og at vi har det alt for godt til å bruke tiden vår på det som virkelig betyr noe.

 5. Bønna says

  Veldig interessant og velskrevet innlegg. På den ene siden er jeg helt enig med deg og på den andre siden er jeg enig med Jane. Personlig tror jeg ikke på slike overnaturlige fenomener eller religioner, men gir det meg rett til å si at de tar feil? Det blir som når legen konkluderer med at man er frisk fordi de ikke finner noe på prøvene selv om pasienten føler seg syk. Jeg liker ikke den arrogansen som man ser hos enkelte der man konkluderer med at ting som ikke kan bevises ikke eksisterer eller ikke er reelt.

 6. Min kritikk går først og fremst på dei som utnyttar folks fortviling økonomisk. Eg har ei venninne som meiner ho har varme hender. Har eg vondt i nakken vil ho gjerne halde på, og sjå om det hjelper. Det er fint med fysisk kontakt, men det gjer ingenting til eller frå på mine smerter. Hadde ho i tillegg teke betalt for det syns eg ho hadde passert ei grense, sjølv om det ikkje var meg ho tok på.

  Eg mistenkeleggjer ikkje, meiner eg, eg respekterer at folk meiner, tenker og føler annleis enn meg. Eg syns forklaringa med fantasy prone var interessant, den gjorde at mykje fall på plass ift å forstå korleis desse menneska tenker, utan å sjukeleggjere dei eller på annan måte spreie forakt.

  Men når behandlarar som ikkje vil underkaste seg vitskapeleg overprøving så blir eg skeptisk. Når metodane beviseleg er verknadslause i undersøkelse etter undersøkelse må det faktisk vere lov til å seie at i dette tilfellet tek du feil utan å bli stempla som trangsynt og bedrevitar.

 7. Bønna says

  Når det gjelder den industrien der man tilbyr noe “overnaturlig” mot betaling er jeg helt enig med deg, det er sannsynligvis bare humbug og kan sikkert være skadelig for noen. Man er hverken trangsynt eller bedreviter om man påpeker det. Likevel holder jeg det åpent at her kan finnes mer mellom himmel og jord enn vi klarer å bevise og at andre mennesker kan ha erfart og opplevd ting som ikke jeg har, selv om jeg er skeptisk.

 8. Vel talt! Jeg er veldig enig med deg. Jeg tror helt klart at enkelte mennesker er “fantasy prone” og har truffet mange slike mennesker i min tid. Jeg blir helt satt ut av å høre slike merkelige historier, men må innse at for dem det gjelder er det reelt. Men hvorfor det er slik har jeg ofte lurt på… Hvorfor er oppfatter vi ting SÅ ulikt??

 9. Nikolai says

  Kan ikke skjønne at det er noe a latterliggjøre selv om det virker merkelig. Det er jo akseptert at placebo effekten gjør at man blir friske, selv om man får narremedisin så kan man bli frisk hvis man tror man får ekte. Dette er helt greit innen medisinen og godtas av alle leger og vanlige folk.
  Så i bunn og grunn, tror man på at en ert kan gi en kraft så kan den det. Hvorfor er det ingen som latterliggjør placeboeffekten?

 10. Nikolai: Poenget med placeboeffekten er vel at den ikkje sit i erta men inne i hovudet til den som blir kurert, viss h*n blir det, eller viss h*n nokon gong var sjuk.

 11. Anna says

  Takk for godt innlegg. Jeg er nok også en “reality prone” person. Det er helt sant, som noen her er inne på, at vitenskapen ikke forklarer alt i verden, det er mange områder hvor vår forståelse er mangelfull, men det betyr ikke at svarene finnes blant såkalte alternative behandlere eller synske. Vitenskap foregir ikke å ha ikke svaret på alt, det er en tenkemåte og metode for å forklare og beskrive fenomener. En hver forklaringsmodell kan underkastes vitenskapelig gransking, og når en påstår ting som er på tvers av all anerkjent vitenskapelig kunnskap, går det ikke an å forsvare det med å si at det er mer mellom himmel og jord og så videre…

  Sett fra mitt eget ståsted i helsevesenet finnes det ikke noe mer trist enn mennesker som blir fralurt storparten av sin tid, penger og krefter på å farte rundt til mer eller mindre spekulative og tildels etisk tvilsomme tilbud i inn- og utland hvor det helt åpenbart ikke finnes noe holdepunkt for at det som tilbys har noen virkning. Særlig er det ille når alvorlig eller kronisk syke barn utsettes for dette. I noen tilfeller er det også personer helsefaglig (eller påstått helsefaglig) bakgrunn som står bak eller går god for de merkeligste behandlingsformer, og dermed gir tilsynelatende troverdighet til tilbudet. Det er ikke et problem om noen tror på eller mener at de kan snakke med engler, men det er et problem når folk lures til å betale for spekulative og noen ganger skadelige løsninger og behandlingsmetoder når de er på sitt mest sårbare og i livskrise. Spesielt når det åpenbart ikke ligger annet enn profittmotiv bak.

 12. Pingback: Godt frå Alt godt « Tanz

 13. Flott innlegg! Det har alltid forundret meg at i mange tilfeller synes noen at overnaturlige forklaringer er mer logisk enn den vel dokumenterte placebo-effekten – men det er nok som du sier, noen er rett og slett mer disponert for å VILLE tro på sånt. Artig. Så har vi vel forskjellige behov også i forhold til å forklare ting – for noen av oss er det rett og slett helt greit at “dette vet vi ikke hva gjør” eller “dette skjønner vi ikke helt hvordan henger sammen” – mens noen bare MÅ ha en eller annen slags knagg å henge det på – og da er noe overnaturlig en fin plass å henge det til motsatt er bevist. 🙂 (For historisk sett så blir jo veldig mye “overnaturlig” forklart vitenskapelig etterhvert.)

 14. Glamourlegen says

  Det er godt vi har rom til å være uenige i dagens samfunn, og ett av mine (modifiserte, fritt fra hukommelsen tillagt egen tolkning) yndlingssitat er fra en eller annen kjent person (vitenskapsmann?) som jeg ikke husker navnet på, som sa for 100 (eller 200?) år siden, at: Nå finnes det ikke mer å bevise for vi har funnet ut alt om naturen. Og det viste seg å være rimelig feil. Og kloden og universet og naturvitenskapen og fysikk er så diffust og stort og komplekst og uhåndgripelig og uspesifikt at vi nok aldri, som mennesker, kan påberope oss det at vi har skjønt alt av det som omgir oss.

  Altgodt har et poeng, og særlig er jeg enig i det hun kommer inn på med tanke på at mennesker med et ´åpent sinn´bli utnyttet økonomisk av (min tolkning) uskolerte kvakksalvere som ofte mener godt, men som ikke har vitenskapelig belegg for påstandene sine. Selv med min bakgrunn i skolemedisin er jeg for alternativ tenkning, magisk tenkning, alternativ medisin og naturmedisin, men store deler (mitt anslag 99.99%) av alt som finnes der ute er enten basert på placebo (heia placebo, forresten) eller naivitet, eller ren og skjær utspekulert kommersialisme.

  For eksempel:
  http://www.fritanke.no/REPORTASJE/2010/Tenk_kritisk/

  Og når det gjelder alle helsekostbutikker der ute, grøss og gru. Det er bare å jobbe noen uker i indremedisin, så kommer man over alle mulige pasienter som tror de kan kureres for kreft ved hjelp av internetthealing, sære medisiner uten vitenskapelig belegg, osv, og de tror at vestlig medisin gjør dem mer vondt enn godt. Hvis vi innen feltet (som oftest er oppegående, tenkende og skeptiske mennesker) hadde vært enige med våre pasienter hadde vi stort sett benyttet oss av varme hender. Og i akuttsituasjoner er jeg i tvil om at det hadde hjulpet stort.

  Bare en tanke.

 15. Jeg er absolutt for placeboeffekten, men det er mange former man kan få den på. Ikke alle er gode, og enig med at man ikke trenger å påberope den overnaturlige fenomener. Ellers er det en hel del mennesker der ute som burde lære seg litt statistikk i forhold til å forklare enkelthendelser!

  Glamourlegen: Uten å sjekke årstall var det vel lord Kelvin som sa det sent på 1890-tallet. Altså rett før både Einsteins relativitetsteori og kvantemekanikken kom på banen. Mange som liker det sitatet 🙂 Tror han trakk det tilbake noen år senere :p

 16. Godt innlegg og en interessant diskusjon. Selv om jeg nok også ser meg selv som mer realitetsorientert enn “fantasy prone”, så tror jeg det er mye vi ikke vet – og kanskje aldri får vite heller. Jeg ser heller ikke dette som noe hinder for å ha en religiøs overbevisning eller søken? Det som er skummelt er jo når folk tror at de må ta “Gud” i forsvar og slå sine medmennesker i hodet fordi de er “vantro” eller det er noe annet feil med dem. Jeg har skrevet noe om dette i dag jeg og. Som Oscar Wilde sa: “We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars”.

 17. Jeg greier ikke dy meg annet enn å legge inn en lenke til:

  Homeopathic A&E

 18. Pingback: Godt frå Alt godt | UTSIKT FRÅ LIA ~ VIEW FROM THE HILLSIDE

Leave a Reply