5 Comments

  1. Hmmmm…..hvis dette er eksplodert, hva skal jeg da kalle bedet mitt på framsiden av huset…….

  2. Det er sikkert berre eg som er litt kritisk, men dette bedet vart til ved to frenetiske handlerundar på hagesenter, det står berre tett i tett med potter heile vegen, kjøpt inn utan plan og meining. Det er sikkert gravd ned plantar for 3000,- i løpet av to dagar. Difor assosiasjonen.

Leave a Reply