2 Comments

  1. Arna says

    HIHI – det er de røde kattene som prater, sjelden andre. Jeg beundret den sorte, dog, som valgte å bli.

Leave a Reply