Frustrasjonar
Comments 14

E-post frå Alt godt til FBI, NRK

Forbrukerinspektørene brukar ein astrolog for å gje råd om privatøkonomi. Her er e-posten min til prosjektleiar Frank Sivertsen i FBI-redaksjonen i NRK:

Hei!

Eg reagerer sterkt på at Forbrukerinspektørene brukar ein astrolog for å spå om framtidsutsiktene til ein mann som er brukt som case i programmet.

At eit sanningssøkande og kritisk program som FBI skal bruke slike verkemiddel meiner eg er latterleg og ein hån mot prinsippa som eg går ut frå ligg til grunn for programmet. Ingen har nokonsinne klart å slå fast at astrologi har noko som helst for seg som verkemiddel for å forutsjå kva som vil skje.

Å bruke astrologi for å rettleie personar som har økonomiske utfordringar er etter mitt syn å kaste blår i augene på dei som blir presentert i programmet.

Med helsing
Alt godt
This entry was posted in: Frustrasjonar

by

Kvinne, bur i Oslo og har feriehus i Billingsfors, lever med mat, musikk, dufter og ein hage, gjer mitt beste for å nyte livet.

14 Comments

  1. hildeovedia says

    I det vesentligste og i resultatet!

  2. ER du seriøs? De kan da virkelig ikke bruke en astrolog til å gi råd om økonomi? Astrologer skal snakke om kjærlighet og karma, ikke penger. Så, om dette faktisk er sant; bra at du reagerer!

  3. Og det var seriøst ment? Har ikke sett dette, men jeg kunne forstått det om de dro astrologen inn som et eksempel på at det er vanskelig å spå utviklingen i økonomien???? Som, liksom, et ironisk sleivspark?

  4. Mokki: Ikkje eit snev av ironi der, så vidt eg fekk med meg. Ho analyserte framtidsvona for deltakararen i året som kjem basert på fødselsdato og fødestad. Utruleg.

  5. Jeg så det også, og merka heller ingen ironi. Vil tro de skikkelige ekspertene de brukte i samme programmet var lite imponert over selskapet de ble presentert i. Bra du sa fra!

  6. Pingback: Svar frå NRK « Alt godt

Leave a Reply