1 Comment

  1. anonym says

    Viktig, viktig, selvom det er sterk lesning. Det er noen av oss som har opplevd lignende ting, noen av oss har brukt svært lang tid på restitusjon og bearbeiding, noen har valgt aldri å føde mer, noen har vært så uheldig som det går an med fødselsforløp og fødselshjelpere, noen av oss fikk ikke lov til å benytte annen fødestilling enn ryggleie selvom det kjentes ut som ryggen ble brukket, noen av oss klarte å sitte først to mnd etter fødselen, noen av oss fikk infeksjon i sting som løsnet og gikk opp, noen av oss velger fortsatt å si “noen av oss” istendfor “jeg”, for enda å lage litt avstand til seg selv og den fødselen de sjelden snakker om.

Leave a Reply