1 Comment

  1. Arna ;-) says

    HM tilbake… det er jo ikke helt uriktig, men litt som Bjarne Håkon Hansen – politisk ukorrekt…

Leave a Reply