3 Comments

  1. tonemor says

    Den skal jeg huske på. En av de første som skrev bøker om musikkterapi i USA skrev bl a: a «music therapist has to be a nice person». Det prøver jeg å huske på i jobben min. Overfør det gjerne til eget yrke.

Leave a Reply